Bardienst bij TVZaansport

Algemene Bardienst Informatie

Bij TV Zaansport is ieder lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, verplicht twee bardiensten per jaar te draaien.
Omstreeks februari maart ontvang je van ons een uitnodiging om zelf je bardiensten in te plannen.
In de dagen voorafgaand aan je bardienst, word je via de e-mail, hier nogmaals aan herinnerd.
Als een ieder zich verder houdt aan onderstaande spelregels, hebben we alle avonden een geweldige barbezetting en hoeft er niemand meer te klagen dat ze geen drankjes of hapjes kunnen bestellen.

In het kort de overige Spelregels voor de Bardiensten

Indien je verhinderd mocht zijn, moet je zelf door middel van ruiling voor een vervanger zorgen.
Mocht je met iemand ruilen, dan dien je dit altijd tijdig door te geven aan onze coördinator voor de bardiensten: [email protected]

Tijdig is in dit geval in ieder geval twee dagen voor je bardienst en niet een paar uur voorafgaand aan je bardienst!

De coördinatie kan de schema’s dan aanpassen op onze website, zodat men altijd op de site kan zien wie er die dag of avond bardienst heeft.
In de week voor je bardienst kun je de bardienst sleutel (de z.g. tac) al ophalen.
De verdere bar- en kassa instructie vind je achter de bar en in de keuken.

Indien door b.v. weersomstandigheden je bardienst vervalt wordt, uiteraard in gezamenlijk overleg, op een ander tijdstip in het jaar opnieuw een beroep op je gedaan.

Bij het niet opkomen voor je bardienst zonder zeer dringende redenen, (dit ter beoordeling van het bestuur) volgt een sanctie van € 30,00 per keer.
Deze sanctie dient per omgaande betaald te worden, indien men hiervoor in gebreke blijft kan een speelverbod volgen.

Afkopen Bardienst

Voor diegene die hebben gekozen voor het afkopen van hun bardienst geldt, dat voor het begin van het tennisjaar de afkoopsom voldaan dient te zijn op de rekening van TVZaansport, nr. 66.11.43.317 onder vermelding van “afkoop bardienst ”, anders wordt men alsnog ingedeeld.

De Barcommissie

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 670 0188

Sportpark de Kuil / TVZaansport

Kuilpad 1E
1509 AS Zaandam

KVK-nummer

40618240