Baanreglement

A   Algemeen
B   Baanreservering

A       Algemeen

A1     Tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden van TV Zaansport toegang, eventueel met door hen vergezelde en aangemelde introduc├ęs. Tijdens toernooien en of competities hebben KNLTB-leden die zich voor het toernooi of competitie hebben ingeschreven eveneens toegang.

A2     Op de tennisbanen is het dragen van correcte tenniskleding voorgeschreven, evenals het dragen van tennisschoenen, die geschikt zijn voor kunstgrasbanen.

A3     Het is verboden om op de banen te roken.

A4     Het is verboden om glas mee te nemen op of naar de banen.

A5     Bij het verlaten van de baan dient deze schoon en geveegd (bij droog weer)  achter gelaten te worden.

A6     Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. In de kantine zijn honden verboden.

A7     Met sneeuw, ijzel, of rijp bedekte banen mogen niet worden betreden, dit om beschadiging van de kunst-grasbanen te voorkomen. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.tvzaansport.nl  

A8     Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft. Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken.

A9     Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen.

A10   De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.  

A11  Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TV Zaansport.

 

B        Baanreservering

B1     De banen kunnen uitsluitend worden gereserveerd met een geldige KNLTB-pas met verenigingsnummer 63669 of met een tijdelijke leden pas. De KNLTB-pas is strikt persoonlijk. Bij verlies van de KNLTB-pas kan tegen betaling van de kosten een nieuwe bij de ledenadministratie aangevraagd worden.

B2    Leden kunnen dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur op de tennisbanen tennissen.

B3     Juniorleden tot 12 jaar mogen tot 19.00 spelen. Zijn na 19.00 uur banen beschikbaar dan mag je doorspelen. Indien alle banen bezet zijn gaan de senioren voor, jeugd boven 12 jaar mag tot 21.30 uur spelen. Woensdagmiddag gaat de jeugd voor de senioren met afhangen.

B4    Als een lid na de tennisles een baan wil reserveren, mag hij /zij pas na afloop van de tennisles afhangen. 

B5     Degene met wiens pas een baan is gereserveerd, moet ook daadwerkelijk spelen.

B6     Bij foutief reserveren kan worden besloten  tot het laten vervallen van de reservering.

B7     Wanneer drie van de vier spelers onafgebroken door kunnen spelen, het zogenaamde ketting afhangen, kan dit  worden doorbroken.

B8    De baanverlichting gaat om 23.00 uur uit.

B9   Tijdens de competitie  zal er in principe geen baan beschikbaar zijn voor vrij  spelen. Voor meer informatie in die periode kijk op het afhangsysteem via www.tvzaansport.nl  en app

B10   U bent verplicht voor het betreden van de baan middels uw pasje af te hangen met het digitale afhangbord of app. . Op dit afhangbord staan de baanindeling en de starttijden voor de te reserveren banen aangegeven. De speeltijden zijn in het afhangbord ingedeeld in tijdseenheden. Er mag worden doorgespeeld, totdat er wordt afgehangen. Na het afhangen mag er opnieuw worden afgehangen

B11 Indien men training krijgt, dan is het vooraf afhangen van een baan niet toegestaan. Het digitale afhangbord of app in het clubhuis dient altijd gebruikt te worden. Bij het digitale afhangbord hangt de uitleg hoe men deze dient te gebruiken. Bij  reservering met de APP moet de reservering 2 min. voor tijd bevestigd worden op het afhangbord

B12   Fietsen dienen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken.. Kledingstukken dienen in de kleedkamer te worden opgehangen.
Achtergebleven kledingstukken/fietsen worden na een maand verwijderd.   

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 670 0188

Sportpark de Kuil / TVZaansport

Kuilpad 1E
1509 AS Zaandam

KVK-nummer

40618240